<div align="center"> <h1>Wierzyć dzisiaj - Kazania i Rekolekcje</h1> <h3>Materiały Homiletyczne</h3> <p>kazania, homilie, rekolekcja, wierzyć dzisiaj</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.kazikq.alleluja.pl" rel="nofollow">www.kazikq.alleluja.pl</a></p> </div>